Počasí Dnes °C
Oddělení sekretariát ředitele
Úvodní stránka > Krajský úřad > Oddělení sekretariát ředitele > Správní řád musejí ovládat všichni, kdo pracují ve veřejné správě
Přednáší vedoucí správního odboru J. Němec

Správní řád musejí ovládat všichni, kdo pracují ve veřejné správě

24. 3. 2015

Zatím poslední dvoudenní seminář se koná 26. a 27. března 2015 vždy od 8 hodin v multimediálním sále KÚ LK, a opět je o něj veliký zájem, především pokud jde o nově zvolené starosty, zastupitele obcí a úředníky.

„Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, je základní procesní právní norma pro celou oblast veřejné správy. Její znalost je základním a nutným předpokladem pro výkon pracovní činnosti úředníků, a také v určitém rozsahu i starostů a zastupitelů,“ vysvětlil Jiří Němec, vedoucí správního odboru KÚLK, který bude přednášet.

„Prostě správní řád musíme znát všichni, kdo působíme ve veřejné správě znát a umět jej ve správním řízení správně aplikovat, mnohé se navíc v této oblasti vyvíjí či mění judikaturou především Nejvyššího správního soudu,“ dodal.

Nejen správní řád, ale i další přednášky a semináře (na 10. dubna správní odbor např. připravil seminář k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) pro obce a jejich úředníky, jsou podle něj samozřejmě zdarma, v rámci metodické pomoci obcím.

V této  práci  - zdokonalování znalostí a dovedností pracovníků obcí a měst a samozřejmě i krajského úřadu, bude kraj podle jeho slov i nadále pokračovat. Semináře ke správnímu řádu pořádá krajský úřad 2x ročně.

 „Naší dlouhodobou strategií a cílem je totiž co nejlepší výkon veřejné správy nejen na krajském úřadě, ale také, a možná především, na všech 215 obcích Libereckého kraje,“ doplnil vedoucí správního odboru. 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

rss

Zpracovávám...