Počasí Dnes °C
Oddělení sekretariát ředitele
Úvodní stránka > Krajský úřad > Oddělení sekretariát ředitele > Centrální zadávání nákupu energií - výběr dodavatele elektřiny a zemního plynu na období 1.1.-31.12.2017

Centrální zadávání nákupu energií - výběr dodavatele elektřiny a zemního plynu na období 1.1.-31.12.2017

Od roku 2013 zajišťuje Liberecký kraj pro objekt krajského úřadu, příspěvkové organizace zřizované LK, společnosti řízené LK a některé obce LK, výběr dodavatele elektřiny a zemního plynu v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a to nákupem komodit na Českomoravské komoditní burze Kladno. Portfolio odběrných míst obsahuje cca 500 odběrných míst dodávky elektřiny a 180 odběrných míst dodávky zemního plynu. Zajištění dodavatelů nákupem komodit na burze se dosahuje  optimální ceny silové elektřiny a komodity zemního plynu na dané období.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách musí být mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími zadavateli uzavřena smlouva o společném postupu.

Smlouva o společném postupu zadavatelů-nákup elektřiny a zemního plynu  
Schváleno na jednání rady kraje - usn. č. 1485/15/RK ze dne 8.9.2015

Kontaktní osoba :     Ing. Petr Malý, oddělení sekretariát ředitele                                                                               petr.maly@kraj-lbc.cz,   tel. 485 226 570

Liberecký kraj realizoval prostřednictvím dohodce nákup elektřiny a zemního plynu  na období  1.1.-31.12.2017 na Českomoravské komoditní burze Kladno.

Nákupu energií - výběr dodavatele  proběhl dne 3.3.2016.  Dohodce v souladu se zákonem o veřejných zakázkách sestavil písemné zprávy :
Zpráva o nákupu elektřiny
Zpráva o nákupu zemního plynu

Výběrem dodavatelů energií prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno se dosahovalo
v uplynulých letech nemalých finančních úspor. Vysoutěžené jednotkové ceny silové elektřiny a komodity zemního plynu (bez DPH) jsou o 20-30% nižší než ceníkové ceny komodit u dominantních dodavatelů.

Úspory finančních prostředků 2014-2017


Zpracovávám...