Počasí Dnes °C
Oddělení sekretariát ředitele
Úvodní stránka > Krajský úřad > Oddělení sekretariát ředitele > Systematický management hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001

Systematický management hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001

Energetický management podle ČSN EN ISO 50001

Liberecký kraj rozhodl usnesením č. 1044/12/RK ze dne 14. 8. 2012 o zavedení systematického managementu hospodaření energií v objektech ve vlastnictví Libereckého kraje. S využitím dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v programu EFEKT 2012 byla firmou ENVIROS s.r.o. vypracována dokumentace systematického managementu hospodaření energií pro objekty ve vlastnictví Libereckého kraje podle normy ČSN EN ISO 50001 (původně ČSN EN 16001) .

EnMS_dokumentace zavedení energetického managementu

Energetická politika podle ČSN EN ISO 50001

Implementace zavedení EnMS v objektech ve vlastnictví LK - Zpráva pro poskytovatele dotace - MPO ČR

V prioritní ose 5 Operačního programu životní prostředí (OPŽP) na období 2014-2020 je požadováno splnění podmínky zavedení energetického managementu.

Metodický návod zavedení energetického managementu

Od 1.1.2014, kdy byla zřízena na krajském úřadu Libereckého kraje  pozice energetického manažera, je plněna energetická politika a naplňován princip energetického managementu podle ČSN EN ISO 50001.