Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad pořádá pro nové starosty, zastupitele a úředníky seminář k zákonu 106 o svobodném přístupu k informacím

03. 04. 2015

Krajský úřad pořádá seminář k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Seminář se uskuteční v pátek 10. dubna od 8. 30 hodin v multimediálním sále KÚ LK. Zájem dovědět se co nejvíc o poskytování informací ve veřejné správě je veliký, především pokud jde o nově zvolené starosty, zastupitele obcí a úředníky.

„Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je právní norma zvláštní třeba tím, že ji rozsáhlá judikatura soudů stále doplňuje a jeho působnost se tak rozšiřuje. Nestačí proto číst jen samotný zákon, ale sledovat i aktuální soudní judikaturu především na úrovni Nejvyššího správního soudu,“ vysvětlil Jiří Němec, vedoucí správního odboru KÚLK, který bude přednášet.

„Především pro starosty malých obcí je leckdy poskytování rozsáhlých informací podle tohoto zákona velmi časově zatěžují,“ dodal.

Nejen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale všechny další přednášky a semináře prováděné krajským úřadem jsou pro obce a jejich úředníky samozřejmě zdarma v rámci metodické pomoci obcím.

V této  práci  - zdokonalování znalostí a dovedností pracovníků obcí a měst a samozřejmě i krajského úřadu, bude kraj podle jeho slov i nadále pokračovat. Seminář k zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pořádá krajský úřad pravidelně  1x ročně.

 „Naší dlouhodobou vizí a cílem je totiž co nejlepší fungování veřejné správy nejen na krajském úřadě, ale také, a možná především, na všech 215 obcích Libereckého kraje, a to se týká i leckdy dost komplikovaného zákona o svobodném přístupu k informacím,“ doplnil vedoucí správního odboru.

P O Z V Á N K A   na  seminář

 

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, co nás všechny umí velmi potrápit … tím spíš je dobré o něm a související judikatuře něco znát

 

URČENO PRO:

Starosty (především ty nové) a úředníky všech 215 obcí Libereckého kraje, úředníky krajského úřadu a také pro příspěvkové organizace a akciové společnosti zřizované Libereckým krajem nebo kde má kraj nadpoloviční majetkovou účast, na které se jako na veřejné instituce zákon č. 106/1999 Sb., v plném rozsahu vztahuje!

 

datum konání:

 

datum

den

čas

místo konání

10. dubna 2015

pátek

8:30 – 13:00

3. patro – multifunkční sál – vchod C

 

 

Lektor:                 JUDr. Jiří Němec, vedoucí správního odboru

 

Místo konání:       Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, vchod budovou C

 

Prezence:              probíhá od 8:00 hodin v multifunkčním sále

 

Vložné:                 zdarma -  v rámci metodické pomoci Libereckého kraje

 

Cílová skupina:   starostové a úředníci obcí Libereckého kraje, úředníci krajského úřadu,          zaměstnanci PO a a.s.

 

Literatura:           účastníkům doporučujeme vzít s sebou zákon č. 106/1999 Sb.

 

Program semináře: obsahem semináře bude výklad a výměna zkušeností
s aplikací zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, včetně aktuální soudní judikatury

 

Máte-li o seminář zájem, zašlete obratem závaznou přihlášku, která je přílohou této pozvánky. Uzávěrka přihlášek je týden před konáním semináře. Přihlášky po termínu budou vyřizovány pouze po telefonické domluvě. Při vyplnění e-mailové adresy v přihlášce Vám bude přihláška elektronicky potvrzena. V případě naplnění kapacity semináře budou účastníci elektronicky upozorněni. Kontaktní osobou je paní Bc. Božena Horáčková, personální a mzdové oddělení,
tel. 485 226 683, e-mail: bozena.horackova@kraj-lbc.cz

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588